Privacybeleid Délicat Groep.

Privacybeleid Délicat Groep.

Als Délicat Groep beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacystatement. Délicat Groep vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, gasten/klanten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In dit privacystatement lichten wij toe:

 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
 5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
 6. Uw rechten
 7. Beveiliging
 8. Technische informatie en cookies
 9. Bewaartermijn
 10. Vragen, opmerkingen of klachten
 11. Wijzigingen

1. Wie zijn wij?

Délicat Groep is gevestigd te Apeldoorn (7333 NW) aan de Sint Eustatius 69 en is samen met haar dochtermaatschappijen (hierna tezamen: Délicat) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit privacystatement worden beschreven. Het gaat om de volgende dochtermaatschappijen: Traiteur Délicat; Brasserie Délicat; Délicat Smokers; Délicat catering; Délicat Events.

Dit privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Délicat Groep inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de volgende websites:

2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. In het kader van een overeenkomst met de gast/klant/partner. Voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van (een) eventuele opdracht.
 3. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en overige wet en regelgeving.
 4. Het verwerken van een reservering of geplaatste order voor Delicat.
 5. Het uitvoeren van marktonderzoek.
 6. Voor het toezenden van promoties en marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Délicat kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u klant/gast/partner of website bezoeker bent bij Délicat.

Websitebezoeker

Sollicitant bij Délicat

Klanten/gasten/afnemers van de producten/diensten van Délicat
Indien u een bestelling plaats bij Délicat, kan Délicat onderstaande gegevens verwerken:

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om inzage.

Zakelijke relatie
Délicat verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Délicat kan uw persoonsgegevens doorgeven aan al haar dochterondernemingen en zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Délicat is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Délicat, sluit Délicat met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

6. Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

7. Beveiliging

Délicat doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Délicat heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via onze Functionaris Persoonsgegevens.

8. Technische informatie en cookies

Technische informatie
De website van Délicat verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer (welke wordt geanonimiseerd door het weglaten van de laatste drie tekens), het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren. Uw gegevens van onze website worden niet gedeeld met Google voor haar eigen doeleinden of voor advertentiedoeleinden.

Cookies en soortgelijke technieken
De website van Délicat maakt gebruik van functionele, analytische & tracking cookies en soortgelijke technieken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze websites worden geplaatst, per categorie de bijbehorende doeleinden en de website of partij die de cookies plaatst.

Voor welke doeleinden kunnen wij cookies gebruiken?

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinden:

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 2. het opslaan van voorkeuren;
 3. het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergeven;
 4. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 5. het aanbieden van de mogelijkheid om (in de toekomst) inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw behoeft te worden ingevuld.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinden:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en de webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de website.

Tracking cookies

Deze cookies houden het surfgedrag van individuele personen bij. Andere organisaties dan Délicat maken met dit type cookies profielen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken op andere websites met wie deze cookies worden gedeeld. Voor dit type cookies geeft u in de pop up bij uw eerste bezoek aan de website van Délicat (www.delicat.nl) wel of geen toestemming.

Sociale media cookies

Wij kunnen sociale media cookies gebruiken voor onderstaande doeleinden:

 1. het tonen van de integratie van social media op onze websites;
 2. het aanbieden van de mogelijkheid om Délicat te volgen via social media kanalen;
 3. het mogelijk maken van het gebruik van social media op onze websites.

Security cookies

Wij gebruiken security cookies voor onderstaand doeleinden:

 1. het herleiden of een bezoek nieuw is om daarmee hackpogingen of ongeautoriseerde loginpogingen tegen te houden;
 2. het herleiden of een bezoek van een bot/crawler of persoon afkomstig is;
 3. het waarborgen dat alleen uitgenodigde personen toegang hebben tot een (specifieke) website.

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op.

9. Bewaartermijn

Délicat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Délicat bewaart kandidaatgegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via de Functionaris Persoonsgegevens.

10. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Délicat, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Délicat via info@delicat.nl, of een brief sturen naar Délicat, t.a.v. Functionaris Persoonsgegevens, 7333 NW Apeldoorn.

11. Wijzigingen

Délicat kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van Délicat. Deze versie is geldig vanaf 10 september 2020

Versie: 10 september 2020